Webbinarium om funktionalitet och gränsöverskridande samband

Regionsamverkan Sydsverige presenterar resultat och slutsatser från en storregional analys av funktionalitet och gränsöverskridande samband i södra Sverige.  I analysen ingår bland annat utvecklingen av pendling, arbetsmarknadsregioner, befolknings- och näringslivsstruktur samt hur detta påverkar och formar tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna i olika delar av Sydsverige.

Analysen ska utgöra ett stöd i regionalt utvecklingsarbete samt kommunal översiktsplanering för att öka förståelsen för olika orters funktioner och roller både ur ett inom- och mellanregionalt perspektiv. Analysarbetet har pågått sedan 2022 och avslutas i samband med ett slutseminarium fredagen den 20 oktober klockan 8.30-10.

Välkommen att delta, anmäl dig till webbinariet här!