Varför behövs regioner?

Varmt välkommen till Regionsamverkan Sydsveriges Almedals-seminarium kring regionernas roll och uppdrag, tisdagen den 25 juni klockan 9.30-10.45. Vi ses i ”Mötesplats Jönköpings län” på Strandvägen H533, Visby.

Statliga utredningar pågår bland annat om helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, om ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel samt ytterligare en utredning som ska starta om regional utveckling. Vad är regioners roll och uppdrag ur olika aspekter?

Samhällsstrukturen är komplex vilket ställer krav på tydliga roller och synliga gränser för den offentliga verksamheten, bland annat för att inte insyn och ansvarsutkrävande ska försvåras. En så enkel och tydlig samhällsorganisation som möjligt, med utvecklad samverkan mellan olika aktörer, är av största intresse både för medborgare och näringsliv för att undvika att viktiga samhällsekonomiska vinster går förlorade. Den regionala nivån med direktvalda politiska organisationer med beskattningsrätt ger både legitimitet och demokratisk förankring. Genomförandeansvar och tillsyn bör finnas på olika politiska nivåer för att undvika att en och samma politisk nivå genomför tillsyn på sig själv.

Medverkar gör
Jean-Luc af Geijerstam, utredare, Vårdansvarskommittén
Sven-Erik Österberg, utredare, tidigare kommun- och finansmarknadsminister, tidigare landshövding i Norrbottens respektive Stockholms län
Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Ylva Källman, moderator, Kommunimera