Sydsverige enat om prioriteringar i infrastrukturen

I ”Sydsvenska prioriteringar” står Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.
Pappret är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” som presenterades 2016.
Syftet med den gemensamma prioriteringen är att stärka utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige. Parterna vill bidra till ett klimatsmart transportsystem och medverka till en välfungerande helhet, genom att ta tillvara och bygga vidare på den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand.