Styrelsemöte den 9-10 maj på Hooks herrgård

Ett positivt och samsynt möte med många bra beslut för framtiden och bra uppslutning från alla sex sydsvenska regioner, så kan styrelsemötet den 9-19 maj för Regionsamverkan Sydsverige (RSS) sammanfattas.

Arbetsmarknadsfrågorna är i ett helt nytt läge efter budget och januariavtal på den nationella nivån. Sedan tidigare har Arbetsförmedlingen och Regionsamverkan Sydsverige en överenskommelse om samarbete som nu kommer att utvecklas.  En dialog fördes med Pia Ackmark, direktör arbetsgivare och tillförordnad regiondirektör Syd på Arbetsförmedlingen samt Alexandra Garbeska chef på Arbetsförmedlingen i Malmö kring hur regionerna kan involveras i arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsarbetet. Det regionala ledarskapet kan göra skillnad för att förtydliga vem som gör vad när kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och andra aktörer tillsammans vill verka för minskad arbetslöshet och ökad tillväxt.

Agendan för styrelsemötet i Hook var omfattande och även ett positionspapper för kollektivtrafik godkändes. Detta ska ange vägen för att förbättra den regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. Den angelägna frågan om bredband och digitalisering diskuterades och ett nytt möte om detta planeras inom kort.

Lägesrapporterna från de olika utskotten och arbetsgrupperna visar att framåtdrivande arbete pågår i Regionsamverkan Sydsverige.

Mötet ägde rum på Hooks herrgård söder om Jönköping och samlade representanter från alla sex ingående regioner med bland andra Alexander Wendt (M), Maria Frisk (KD), Anders Henriksson (S), Mikael Johansson (M) och Carl Johan Sonesson som är regionstyrelsens ordförande i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg respektive Skåne.

På bilden: Alexander Wendt (M) Region Blekinge, Dan Sylvebo (M) Region Jönköpings län, Christer Jonsson (C) Region Kalmar län, Per Stané Persson (S) Region Halland, Jimmy Loord (KD) Region Kalmar län, Maria Frisk (KD) Region Jönköpings län, Mikael Johansson (M) Region Kronoberg, Sven Sunesson (C) Region Kronoberg, Helene Andersson (C) Region Halland, Henrik Fritzon (S) Region Skåne, Carl Johan Sonesson (M) Region Skåne, Robert Olesen (S) Region Kronoberg, Malin Wengholm (M) Region Jönköpings län, Yvonne Augustin (S) Region Skåne, Marcus Eskdahl (S) Region Jönköpings län, Anna Jähnke (M) Region Skåne, Magnus Johansson (S) Region Blekinge, Anders Henriksson (S) Region Kalmar län och Henrietta Serrate (S) Region Kronoberg.