Seminarier om kulturella och kreativa branscher 27/11 och 4/12

Beredningsgruppen för kulturella och kreativa branscher bjuder in dig med politiskt uppdrag i region och kommun till inspirerande och kompetenshöjande digitala tillfällen. Vad är kulturella och kreativa branscher och vilka möjligheter och utmaningar finns nu och framåt? För mer information se här och anmäl dig här senast den 24 november.