Regionsamverkan Sydsverige ber staten om stöd

Regionstyrelsernas ordförande i de sydsvenska regionerna har skickat en vädjan till finansdepartementet att stödja regionernas ekonomi under 2023 och 2024. Inflationen gör att regionernas kostnader ökar, skatteunderlaget är minskande och även de generella statsbidragen har minskat sedan 2010 vilket sammantaget gör att regionernas ekonomiska läge är ytterst svårt under innevarande och kommande år. Samtidigt måste hälso- och sjukvården och andra välfärdstjänster upprätthållas. Läs hela brevet här eller artikel i Aftonbladet.