Prognosmodell för beräkning av elanvändning och effektbehov i Sydsverige

Elnäten behöver utvecklas för att möta kommande ökning av effektbehov och elproduktionen, särskilt planerbar elproduktion måste öka för att elprisnivån i södra Sverige inte ska blir mycket högre än i resten av landet. Vidare måste processerna för att bygga el-infrastruktur bli mer effektiva och i högre grad baseras på effektprognoser. Därför har Regionsamverkan Sydsverige beslutat avsätta resurser för framtagande av en prognosmodell för beräkning av elanvändning och effektbehov i Sydsverige.