Hur kan regionerna jobba med arbetsmarknadsfrågor?

Regionsamverkan Sydsverige arrangerade ett seminarium om hur regionerna kan jobba med arbetsmarknadsfrågor under årets Almedalsvecka. Deltagare i panelen var Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, Henrietta Stein, biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen samt Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg och Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland. Modererade gjorde Region Hallands biträdande regiondirektör Jörgen Preuss.

Se hela seminariet nedan.