Kulturpolitiskt toppmöte i Sydsverige

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) invigde det sydsvenska kulturpolitiska toppmötet på Tylösand med att betona konsten och kulturens betydelse för Sverige. Runt 225 kulturpolitiker och tjänstepersoner från kommunal, regional och nationell nivå samlades för dialog kring kulturpolitik. Första dagen gjordes en belysning av kulturpolitikens utgångspunkter och mål. Generaldirektör för Kulturrådet Kajsa Ravin betonar vikten av samarbete mellan stat, regioner och kommuner. Exempel på samverkan lyftes från Växjö kommun och Region Kronoberg som välkomnar till Scensommar, Hylte kommun och Region Halland som vill ge alla barn en god språkstart i livet samt satsningarna på Lokstallarna i Karlshamns kommun och Region Blekinge.

Toppmötets andra dag lyfte den konstnärliga friheten och kulturskaparnas villkor samt följde en angelägen paneldiskussion kring en armlängds avstånd. Teater Halland har under båda dagarna bjudit på berörande föreställningar och i pauser bjöds på musik från den ”sydsvenska spellistan” som finns tillgänglig på Spotify – fortsätt njuta av den. Alla bilder som visats under toppmötet finns att ta del av här. Sist men inte minst TACK till alla som på olika sätt bidragit till att göra detta möte så värdefullt!