Debattartikel: Infrastruktur är större än spår och vägar

Företrädare för Regionsamverkan Sydsverige publicerade idag en debattartikel i Kvällsposten om behovet av förstärkt infrastruktur i Sydsverige.

En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Tillgänglighet till arbete, bostad, kultur, service, högskolor, universitet och annan utbildning genom smidiga kommunikationer är viktiga i människors vardag. Vägar och järnvägar lägger grunden för arbetsmarknadernas storlek och därmed både invånarnas möjligheter till sysselsättning och näringslivets behov av kompetensförsörjning.” skriver företrädarna bland annat.

Läs hela debattartikeln på Kvällsposten.

Läs Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper om infrastruktur

Läs Regionsamverkan Sydsveriges remissyttrande till Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029