Åtgärder för enkel, snabb, pålitlig och effektiv tågtrafik i Sydsverige

För att förbättra för resenärerna och tågtrafiken driver Regionsamverkan Sydsverige ett projekt som syftar till att ta fram en verktygslåda med olika åtgärder inom regiontågstrafiken. Det handlar om att öka kapaciteten på banor i Sydsverige och att få fler att ta tåget. Med ett brett perspektiv inventeras och analyseras möjliga åtgärder, så kallade steg 1- och 2-åtgärder, som kan genomföras på kort sikt till rimlig kostnad och med effekter som leder mot våra gemensamma mål om enkel, snabb, pålitlig samt effektiv tågtrafik. Projektet drivs gemensamt av utskotten för infrastrukturplanering och kollektivtrafik i ett arbete tillsammans med olika aktörer från regionerna, kollektivtrafiken och Trafikverket. Projektet förväntas vara klart i oktober 2023.