Årligt anslag till sydsvensk kultursamverkan

Det är nu klart, Statens kulturråd anslår framöver årligen 1,8 mkr till Sydsverige för att utveckla samarbetet mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.

”Många års nationellt påverkansarbete har nu gett fantastiskt roliga resultat! Detta kommer göra skillnad för Sydsveriges invånare och besökares möjligheter att ta del av konst och kultur i hela Sydsverige” säger Hanna Schölander (L), nytillträdd ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Anslaget är ett långsiktigt driftsanslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Varje region lägger 160 tkr och staten bidrar med 1,8 mkr vilket sammantaget ger 2 760 tkr att använda för genomförande av insatser i det sydsvenska positionspapperet för kultur. Det handlar om dans, bibliotek och läsfrämjande, kulturarv, filmkultur, hemslöjd, litteratur samt bild och form. Hör några röster här om det sydsvenska kultursamarbetet!