Tillgänglighet för Regionsamverkan Sydsverige

Tillgänglighet på https://regionsamverkan.se står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Regionsamverkan Sydsverige uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Regionsamverkan Sydsverige som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Några få alt-texter saknas
  • Undersidor har H1 och sedan endast H4:or. Det fungerar men det är inte perfekt att hoppa till H4.
  • Det finns några länkar med enbart ”Läs mer” text där alla läses upp som Läs mer. I sitt sammanhang med tillhörande text förstår dock användaren vad den kan läsa mer om.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Några få alt-texter saknas
  • Det finns några länkar med enbart ”Läs mer” text där alla läses upp som Läs mer. I sitt sammanhang med tillhörande text förstår dock användaren vad den kan läsa mer om.

Problem vid användning utan hörsel

  • Några få alt-texter saknas

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Några få alt-texter saknas

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 15 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Tillgängligheten är granskad med automatiska verktyg samt manuell genomgång.

Senaste bedömningen gjordes den 17 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 juli 2020.