Film och rörlig bild i Sydsverige

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Utredningens syfte var att besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige tillsammans skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion.

Utredningen genomfördes av den externa utredaren Bo-Erik Gyberg, Levande bilder och förslagen i utredningen är utredarens.

Filmutredning Film och TV-produktion som tillväxtmotor i Sydsverige (PDF, 2414 kB)

Ett arbete med att ta fram en interregional strategi film och rörlig bild i Sydsverige har därefter påbörjats.

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskottet för regional utveckling samt utskottet för kultur, se

Kontaktperson: Emelie Johansson, Region Kronoberg

Dokument

Filmutredning Film och TV-produktion som tillväxtmotor i Sydsverige (PDF, 2414 kB)