Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig.

Regionsamverkan Sydsverige har sedan 2016 fört dialog med bland andra arbetsmarknadsutredningen, arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat samt påverkan inte minst på nationella utredningar.

Fyra tydliga prioriteringar för kompetensförsörjning

Regionerna i Sydsverige har enats om ett positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Vi har enats kring fyra prioriteringar för den nationella politiken för kompetensförsörjning som vi vill se genomförda:

  • stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
  • en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
  • ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
  • en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal

Läs mer i Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning:
– Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad (PDF 3939 KB)

I positionspapperet lyfter vi fram såväl utmaningar som förslag på lösningar för hur samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt utbildningsanordnare och företrädare för arbetslivet kan utvecklas för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Arbetet handlar nu om lösningsfokuserade avtal och strategier för påverkan för att genomföra det som uttrycks i positionspapperet.

En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen finns med syftet att främja strategisk samverkan.

Kontakt

Kontaktperson arbetsgruppen: Anna Olsson, Region Jönköpings län
Thomas Strand, Region Jönköpings län, sammankallande beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Dokument

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.