Regional utveckling

Regionsamverkan Sydsveriges arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling genom:

  • att utgöra en arena för dialog med den nationella och lokala nivån,
  • att främja samarbete mellan de regionala utvecklingsverksamheterna,
  • samarbete inom prioriterade utvecklingsområden såsom arbetsmarknad, sysselsättning, kompetensförsörjning, bredband och digitalisering
  • samt strategiskt kunskapsutbyte.

Prioriterade utvecklingsområden

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig.

Bredband och digitalisering

I de rikstäckande bredbandsmålen har regeringen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska fungera, vi ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. I Sydsverige är tätorterna är i stort sett utbyggda, men hela 27% eller 700.000 invånare saknar bredband i Sydsverige, oftast i områden med gles bebyggelse. Detta engagerar Regionsamverkan Sydsverige som tar ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband.

Film och rörlig bild i Sydsverige

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten för kultur och regional utveckling kopplat till att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskott för regional utveckling samt dess arbets- och beredningsgrupper, se

Utskottet för regional utveckling.

Kontaktperson arbetsgruppen: Anna Olsson, Region Jönköpings län

Planerade möten finns under Mötesdagar.