Film och rörlig bild i Sydsverige

Vid Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 8 december 2022 fastställdes en strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige. Det sydsvenska samarbetet syftar till att utveckla Sydsveriges position och ska bidra till en ökad tillväxt, attraktionskraft, såväl som att stärka Sydsveriges synlighet nationellt och internationellt liksom att bidra till audiovisuella verks ställning som konstform.

De strategiska prioriteringarna under 2023-27 handlar om
– att marknadsföra Sydsverige och underlätta för produktioner
– utbildning och kompetensförsörjning på en dynamisk och växande arbetsmarknad
– konstnärlig utveckling och starka strukturer för talanger
– stöd till affärsutveckling och finansiering av produktion

Modellen för samverkan kan beskrivas som en trappstegsmodell där varje region identifierar en nivå som matchar dess förutsättningar och prioriteringar.
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten kultur och regional utveckling att genomföra en filmutredning med fokus på att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Utredningens syfte var att besvara hur de sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige tillsammans skulle kunna öka filmproduktionen i södra Sverige samt vilka strukturer och insatser som behövs för att stimulera en ökad filmproduktion.

Utskott och kontakt

För ledamöter i utskottet för regional utveckling samt utskottet för kultur, se

Kontaktperson: Joachim Stridsberg, Filmregion Sydost

Dokument

Strategi för audiovisuell produktion i Sydsverige

Filmutredning Film och TV-produktion som tillväxtmotor i Sydsverige (PDF, 2414 kB)