Kultur

För en övergripande presentation av Regionsamverkan Sydsveriges arbete inom kultur se film. (8 minuter, eller en kortare version på 3 minuter)

I Sydsverige finns det en kraft, en vilja och kunskap att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen.

Det rika och varierande kulturutbudet i Sydsverige bidrar starkt till Sveriges attraktivitet och skapar regional utveckling. Genom att dra nytta av respektive regions styrkor och skapa hållbara strukturer för samverkan främjas en likvärdig tillgång till kultur för invånare och besökare i Sydsverige. Utökad samverkan med den nationella nivån på kulturområdet och över politikområden skapar mer effektivitet i de offentliga resurserna, mer pang för pengarna helt enkelt.

Sydsveriges kulturförvaltningar och kulturorganisationer utvecklar innovativa strukturer och modeller från regionalt till interregionalt där det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans är vägledande.

Målsättning

Vår målsättning är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.

Tre kulturpolitiska prioriteringar

För att nå målen har vi i Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer.

  • Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör- ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Läs mer i Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige (PDF, 2323 kB)

Film och rörlig bild i Sydsverige

Regionsamverkan Sydsveriges styrelse gav 2019 ett gemensamt uppdrag till de båda utskotten för kultur och regional utveckling kopplat till att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige.

Läs mer om arbetet med Film och rörlig bild i Sydsverige.

Utskott och kontakt

För ledamöter i kulturutskottet samt dess arbets- och beredningsgrupper, se

Kulturutskottet

Vid frågor rörande arbetet inom kultur kontakta Malena Sandgren,  sammankallande i arbetsgruppen, Region Blekinge.

Planerade möten finns under Mötesdagar.

Dokument

Övergripande presentation av det sydsvenska samarbetet inom kultur

Rapport: Filmrelaterade utbildningar i Sydsverige (PDF, 340 kB)

För yttranden, remissvar och debattinlägg och liknande, se Yttranden.

Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige (PDF, 2323 kB)