Sydsverige

I Sydsveriges sex regioner bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med och en röst att lyssna till, och vi ser möjligheter att åstadkomma förändringar.

Basfakta om Sydsverige

I dokumentet Basfakta om Sydsverige har vi enkelt sätt samlat kort fakta om till exempel BRP, försörjningskvot, FA-regioner, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå, restidsisokron, resande med tåg samt tillgång till fiber i Sydsverige.

Basfakta om Sydsverige (PDF, 1397 kB)