Sydsverige

I Sydsveriges sex regioner bor 2,7 miljoner invånare vilket representerar 26% av Sveriges befolkning.

invånarantal per 2022-03-31, källa SCB