Kulturutskottet

Regionsamverkan Sydsverige har ett kulturutskott som verkar för att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen.  Ett gemensamt arbete med utskottet för regional utveckling sker också inom film.

En representant från vardera region deltar i utskottet, dess arbetsgrupp och olika beredningsgrupper.

Kulturutskottet

Lovisa Aldrin (L), Region Halland, ordförande
Gustaf Kristensson (S), Region Halland
Kevin Lill (C), Region Blekinge
Elina Gustafson (S), Region Blekinge
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Henrik Yngvesson (M), Region Kalmar län
Claudia Crowley Sörensson (M), Region Kronoberg
RosMarie Jönsson Neckö (S), Region Kronoberg
Monica Samuelsson (KD), Region Jönköpings län
Lena Danås (V), Region Jönköpings län
Magnus Lunderquist (KD), Region Skåne
Stefan Pettersson (S), Region Skåne

Arbetsgrupp Kultur

Malena Sandgren, Region Blekinge, sammankallande (kontaktperson)
Mia Karlsson och Cecilia Alm, Region Kalmar län
Emelie Johansson, Region Kronoberg
Eva Nyhammar, Region Halland
Ante Jankovic, Region Jönköpings län
Gitte Wille, Region Skåne

Beredningsgrupper

Beredningsgrupp för bibliotek, läsfrämjande och litteratur
Beredningsgrupp för bild och form
Beredningsgrupp för dans
Beredningsgrupp för filmkulturell verksamhet och filmproduktion
Beredningsgrupp för hemslöjd
Beredningsgrupp för kulturarv
Beredningsgrupp för kulturella och kreativa näringar


Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.