Kulturutskottet

Regionsamverkan Sydsverige har ett kulturutskott som verkar för att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen.  Ett gemensamt arbete med utskottet för regional utveckling sker också inom film.

En representant från vardera region deltar i utskottet, dess arbetsgrupp och olika beredningsgrupper.

Kulturutskottet

Hanna Schölander (L), Region Halland, ordförande
Gustaf Kristensson (S), Region Halland
Billy Åkerström (KD), Region Blekinge
Karolina Widerberg (SD), Region Blekinge
Adam Starck (S), Region Jönköpings län
Jimmy Ekström (L), Region Jönköpings län
Malin Anell (S), Region Kalmar län
Carl Dahlin (M), Region Kalmar län
Marcus Walldén (M), Region Kronoberg
Lavinia Strömberg (S), Region Kronoberg
Fredrik Sjögren (L), Region Skåne
Stefan Pettersson (S), Region Skåne

Arbetsgrupp Kultur

Malena Sandgren, Region Blekinge, sammankallande (kontaktperson)
Emelie Johansson, Region Halland, sekreterare
Karin Wettermark Jonsson, Region Halland
Magnus Jonsson, Region Jönköpings län
Mia Carlsson, Region Kalmar län
Anna-Karin Axelsson, Region Kronoberg
Maria Tsakiris, Region Skåne

Beredningsgrupper

Beredningsgrupp för bibliotek och läsfrämjande – Annelie Krell, Region Skåne
Beredningsgrupp för litteratur – Lena Sundgren Brorsson, Region Skåne
Beredningsgrupp för bild och form – Torun Ekstrand, Region Blekinge
Beredningsgrupp för dans – Viveka Sverkersson, Region Halland
Beredningsgrupp för filmkultur – Joachim Stridsberg, Filmregion Sydost
Beredningsgrupp för hemslöjd – Niclas Flink, Region Jönköpings län
Beredningsgrupp för kulturarv – Johanna Peterson, Region Halland
Beredningsgrupp för kulturella och kreativa näringar – Görel Abramsson, Region Blekinge

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.