Utskott för regional utveckling

Regionsamverkan Sydsverige har ett utskott för regional utveckling, som i dag bland annat arbetar med frågor inom Arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt Bredband och digitalisering. Ett gemensamt arbete med kulturutskottet sker också inom film.

En representant från vardera region deltar i utskottet, dess beredningsgrupp och olika arbetsgrupper.

Regionala utvecklingsutskottet

Karin Helmersson (C), Region Kalmar län, ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Per Stané Persson (S) Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Dan Sylvebo (oberoende), Region Jönköpings län
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg
Anna Jähnke (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Arbetsgrupp regional utveckling

Anna Olsson, Region Jönköpings län (kontaktperson)
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne

Beredningsgrupp för arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Katarina Johansson, Region Blekinge
Pernilla Isaksson, Region Halland
Thomas Strand, Region Jönköpings län (sammankallande)
Conny Karlsson Örnros, Region Kalmar län
Jonas Mokvist, Region Kronoberg
Eva Britt Grönberg, Region Skåne

Beredningsgrupp för bredband och digitalisering

Rikard Svensson, Region Blekinge
Ellinore Svan, Region Halland (sammankallande)
Ingemar Svensson, Region Jönköpings län
Magnus Hammarstedt, Region Kalmar län
Peter Kirsten, Region Kronoberg
Lars Winter-Hansen, Region Skåne

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.