Utskott för regional utveckling

Regionsamverkan Sydsverige har ett utskott för regional utveckling, som arbetar med frågor inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning, bredband och digitalisering, energiförsörjning och kunskapsunderlag. Ett gemensamt arbete med kulturutskottet sker också inom film.

En representant från vardera region deltar i utskottet, dess arbetsgrupp och de olika beredningsgrupperna.

Regionala utvecklingsutskottet

Karin Helmersson (C), Region Kalmar län, ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Richard Pelle (S), Region Blekinge
Fredrik Thomasson (SD), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Therese Stoltz (S) Region Halland
Per Eriksson (C), Region Jönköpings län
Kerstin Hammar (M), Region Jönköpings län
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
René Jaramillo (M), Region Kronoberg
Niclas Nilsson (SD), Region Skåne
Anna Ingers (S), Region Skåne

Arbetsgrupp regional utveckling

Anna Olsson, Region Jönköpings län (kontaktperson)
Anna-Lena Malm, Region Blekinge
Ulrika Bertilsson / Bo-Josef Eriksson, Region Halland
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Richard Gullstrand, Region Skåne
David Lindén, Region Skåne

Beredningsgrupp för arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Malin Faraasen, Region Blekinge
Pernilla Isaksson, Region Halland
Thomas Strand, Region Jönköpings län (sammankallande)
Katarina Johansson, Region Kalmar län
Cristina Haraldsson / Jonas Mokvist, Region Kronoberg
Erik Lindell, Region Skåne

Beredningsgrupp för bredband och digitalisering

Rikard Svensson, Region Blekinge
Ellinore Svan, Region Halland (sammankallande)
Michael Torndahl / Ingemar Svensson, Region Jönköpings län
Magnus Hammarstedt, Region Kalmar län
Peter Kirsten, Region Kronoberg
Lars Winter-Hansen, Region Skåne

Beredningsgrupp för kunskapsunderlag (analys och kartläggning av funktionella samband och ortsstruktur i södra Sverige)

Jenny Rydquist, Region Blekinge
Viktor Öberg, Region Halland
Ida Hedberg, Region Jönköpings län
Christian Forsell, Region Kalmar län
Johan Skommargård, Region Kronoberg
Jesper Borgström, Region Skåne (sammankallande)

Beredningsgrupp för energiförsörjning

Mattias Andersson, Region Blekinge
Clara-Bella Bergman, Region Halland
Johan Lundberg, Region Jönköpings län
Carolina Gunnarsson, Region Kalmar län
Pernilla Bodin, Region Kronoberg
Ola Solér, Region Skåne
Johanna Lundström, Region Skåne
Carin Peters, Region Skåne (sammankallande)

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.