Utskott för kollektivtrafik

Regionsamverkan Sydsverige har ett kollektivtrafikutskott. Representanter från de sydsvenska regionerna deltar i utskottet, dess arbetsgrupp och olika beredningsgrupper.

Kollektivtrafikutskottet

Teo Zickbauer (S), Region Blekinge (ordförande)
Nicolas Westrup (SD), Region Blekinge
Gösta Bergenheim (M), Region Halland
Sebastian Ghafari (S), Region Halland
Per Svenberg (S), Region Jönköpings län
Leif Andersson (C), Region Jönköpings län
Peter Wretlund (S), Region Kalmar län
Carl-Wiktor Svensson (KD), Region Kalmar län
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg
Carina Bengtsson (C), Region Kronoberg
Carina Zachau (M), Region Skåne
Andreas Schönström (S), Region Skåne

Arbetsgrupp för kollektivtrafik

Mona Glans, Region Blekinge / Blekingetrafiken
Andreas Almquist, Region Halland / Hallandstrafiken
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län / Jönköpings länstrafik
Christer Holmgren, Region Kalmar län / Kalmar länstrafik
Pär Welander, Region Kronoberg / Länstrafiken Kronoberg (sammankallande)
Maria Nyman, Region Skåne / Skånetrafiken

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.