Utskott för infrastruktur och kollektivtrafik

Regionsamverkan Sydsverige har ett gemensamt utskott för infrastrukturplanering och kollektivtrafik där frågorna ses i ett samlat perspektiv.

En representant från vardera region deltar i utskottet, dess beredningsgrupp och olika arbetsgrupper.

Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik

Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg, ordförande
Peter Freij (S), Region Kronoberg
Elin Petersson (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Peter Christensen (L), Region Blekinge
Andreas Saleskog (S), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Gösta Bergenheim (M), Region Halland
Patrik T Nilsson (S), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Per Allan Axén (M), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar
Peter Wretlund (S), Region Kalmar
Anders Andersson (KD), Region Kalmar
Anna Jähnke (M), Region Skåne, vice ordförande
Yvonne Augustin (S), Region Skåne
Carina Zachau (M), Region Skåne
Andreas Schönström (S), Region Skåne

Beredning infrastruktur och kollektivtrafik

Elin Petersson (M), Region Blekinge
Gösta Bergenheim (M), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Peter Wretlund (S), Region Kalmar län
(Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län ersättare)
Elizabeth Peltola (C), Region Kronoberg
(Peter Freij (S), Region Kronoberg ersättare)
Anna Jähnke (M), Region Skåne
(Carina Zachau (M), Region Skåne ersättare)

Arbetsgrupp för infrastruktur och kollektivtrafik

Richard Gullstrand, Region Skåne
Håkan Samuelsson, Region Skåne (sammankallande)

Arbetsgrupp för infrastruktur

Johan Roman, Region Blekinge
Jan Törnell, Region Halland
Emil Hesse, Region Jönköpings län
Aslög Kantelius, Region Jönköpings län
Lina Broby, Region Kalmar län
Per Hansson, Region Kronoberg
Martin Risberg, Region Skåne (kontaktperson)

Arbetsgrupp för kollektivtrafik

Sören Bergerland, Region Blekinge
Andreas Almquist, Region Halland / Hallandstrafiken
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län (kontaktperson)
Christer Holmgren, Region Kalmar län
Thomas T Nilsson, Region Kronoberg
Trafikdirektör, Region Skåne

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.