Utskott för infrastrukturplanering

Regionsamverkan Sydsverige har ett utskott för infrastrukturplanering. Representanter från de sydsvenska regionerna deltar i utskottet och dess arbetsgrupp.

Utskottet för infrastrukturplanering

Mikael Johansson (M), Region Kronoberg (ordförande)
Robert Olesen (S), Region Kronoberg
Richard Pelle (S), Region Blekinge
Fredrik thomasson (SD), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Per Svenberg (S), Region Jönköpings län
Leif Andersson (C), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Gilbert Tribo (L), Region Skåne
Anna Ingers (S), Region Skåne

Arbetsgrupp för infrastrukturplanering

Johan Roman, Region Blekinge
Jan Törnell, Region Halland
Emil Hesse / Aslög Kantelius, Region Jönköpings län
Lina Broby, Region Kalmar län
Per Hansson, Region Kronoberg
Richard Gullstrand / Håkan Samuelsson / Martin Risberg, Martin Risberg, Region Skåne (sammankallande)

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.