Styrelse Regionsamverkan Sydsverige

Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige. 

Ledamöter:

Region Blekinge

Lennarth Förberg (M), ordförande regionstyrelsen
Christina Mattisson (S)

Region Halland

Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen
Per Stané Persson (S)

Region Jönköpings Län

Maria Frisk (KD), ordförande regionstyrelsen
Malin Wengholm (M)

Region Kalmar Län

Angelica Katsanidou (S), ordförande regionstyrelsenMalin Sjölander (M)

Region Kronoberg

Mikael Johansson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrietta Serrate (S)

Region Skåne

Carl Johan Sonesson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

Ersättare Styrelsen

Region Blekinge

Lars Karlsson (C)
Magnus Johansson (S)

Region Halland

Helene Andersson (C)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Region Jönköpings Län

Marcus Eskdahl (S)
Dan Sylvebo (oberoende)

Region Kalmar Län

Christer Jonsson (C)
Jimmy Loord (KD)

Region Kronoberg

Sven Sunesson (C)
Robert Olesen (S)

Region Skåne

Anna Jähnke (M)
Yvonne Augustin (S)

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.