Ledningsgrupp Regionsamverkan Sydsverige

Blekinge

Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Cederström, utvecklingsdirektör

Kalmar

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör

Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör
Christel Gustavsson, utvecklingsdirektör

Halland

Jörgen Preuss, regiondirektör
Ulrika Bertilsson, avdelningschef analys och samordning

Jönköping

Jane Ydman, regiondirektör
Ulf Fransson, tf regional utvecklingsdirektör

Skåne

Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare och sekreterare i ledningsgruppen

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.