Ledningsgrupp Regionsamverkan Sydsverige

Blekinge

Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Malm, utvecklingsdirektör

Kalmar

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör

Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör
Christel Gustavsson, utvecklingsdirektör

Halland

Jörgen Preuss, regiondirektör
Bo-Josef Eriksson, utvecklingsdirektör
Ulrika Bertilsson, avdelningschef analys och samordning

Jönköping

Jane Ydman, regiondirektör
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör

Skåne

Lars-Åke Rudin, tf regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Richard Gullstrand, tf utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare och sekreterare i ledningsgruppen

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.