Ledningsgrupp Regionsamverkan Sydsverige

Region Blekinge

Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Malm, utvecklingsdirektör

Region Halland

Krister Björkegren, regiondirektör
Bo-Josef Eriksson, utvecklingsdirektör
Ulrika Bertilsson, avdelningschef analys och samordning

Region Jönköpings län

Jane Ydman, regiondirektör
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör

Region Kalmar län

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör

Region Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör
Anna Pallinder, utvecklingsdirektör

Region Skåne

Lars-Åke Rudin, regiondirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Anna Pettersson, utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare och sekreterare i ledningsgruppen

Möten

Planerade möten finns under Mötesdagar.