Regional utveckling

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Regionsamverkan Sydsveriges regionala utvecklingsutskott arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling genom:

  • att utgöra en arena för dialog med den nationella och lokala nivån
  • att främja samarbete mellan regionala utvecklingsverksamheterna
  • samarbete inom prioriterade utvecklingsområden såsom arbetsmarknad, sysselsättning, kompetensförsörjning och bredband
  • strategiskt kunskapsutbyte

Mötestider 2019
6 september klockan 10-12 i Alvesta (arbetsgruppen från klockan 9)
29 oktober klockan 11 Skypemöte
14 november klockan 10-12 i Hässleholm (arbetsgruppen från klockan 9)
Gemensamt möte med Kulturutskottet planeras till våren 2020
20 juni klockan 10-12 i Alvesta
12 april

Kontakt: Ulf Fransson
Ulf Fransson, tf under 2019 (Kristina Athlei), Region Jönköpings län
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ulrika Bertilsson (Jörgen Preuss) Region Halland
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne

Regionala utvecklingsutskottet
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län, ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Lennarth Förberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Therese Stoltz (S) Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg
Anna Jähnke (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Dokument

Remissyttrande på Styr- och resursutredningen (STRUT)

Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning:
Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad

Överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen

Minnesanteckningar från utskottsmöten finns här.

Minnesanteckningar från möten med beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning finns här.

Rapport från beredningsgruppen för bredband (juli 2019)