Regional utveckling

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Vindkraftverk. Foto: Susanne Nilsson

Uppdrag: Regionsamverkan Sydsveriges regionala utvecklingsutskott arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling genom:

  • att utgöra en arena för dialog med den nationella och lokala nivån
  • att främja samarbete mellan regionala utvecklingsverksamheterna
  • samarbete inom prioriterade utvecklingsområden såsom arbetsmarknad, sysselsättning, kompetensförsörjning, bredband och digitalisering
  • strategiskt kunskapsutbyte

Mötestider 2020
Utskottet för regional utveckling
31 januari i Alvesta + em med Kulturutskottet
30 april i Hässleholm
18 september i Alvesta
5 november i Hässleholm + ev em med infrastrukturutskottet

Arbetsgruppen för regional utveckling
9 januari
16 april
27 augusti
22 oktober

Mötestider 2019
14 november klockan 10-12 i Hässleholm (arbetsgruppen från klockan 9) – anteckningar från utskottets möte
29 oktober klockan 11 Skypemöte
6 september klockan 10-12 i Alvesta – anteckningar
20 juni klockan 10-12 i Alvesta – anteckningar
12 april – anteckningar

Kontakt:
Anna Olsson, Region Jönköpings län
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Helena Nilsson, Region Kalmar län
Christel Gustavsson, Region Kronoberg
Ulrika Geeraedts, Region Skåne

Regionala utvecklingsutskottet
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län, ordförande
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar län
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Helene Andersson (C), Region Halland
Per Stané Persson (S) Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Dan Sylvebo (M), Region Jönköpings län
Thomas Ragnarsson (M), Region Kronoberg
Joakim Pohlman (S), Region Kronoberg
Anna Jähnke (M), Region Skåne
Yvonne Augustin (S), Region Skåne

Dokument
Skrivelse till Närings-, Utbildning- och Arbetsmarknadsdepartementen med anknytning till Arbetsmarknadsutredningen med speciellt fokus på kompetensförsörjningsfrågor 

Remissyttrande på Styr- och resursutredningen (STRUT)

Positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning:
Ett enat Sydsverige för en stark och växande arbetsmarknad

Överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen

Minnesanteckningar från utskottsmöten finns här.

Minnesanteckningar från möten med beredningsgruppen för arbetsmarknad och kompetensförsörjning finns här.