Kultur

Regionteatern Kronoberg-Blekinge: Shake it Collaborations - Miss U. I rollerna Lilith Andersson Sahlin, Dag Andersson, Doris Andersson Sahlin. Foto: Lina Alriksson

Regionteatern Kronoberg-Blekinge: Shake it Collaborations – Miss U. I rollerna Lilith Andersson Sahlin, Dag Andersson, Doris Andersson Sahlin. Foto: Lina Alriksson

Uppdrag: Den övergripande målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont och från ett kulturpolitiskt perspektiv tillsammans bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den nationella nivån, och därigenom öppna för dialog i nationella frågor. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott arbetar för en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar kulturutveckling genom:

  • att utgöra en arena för dialog med den nationella nivån samt med SKRs beredning för kultur
  • att främja samarbete mellan regionala kulturverksamheter
  • samarbete inom prioriterade utvecklingsområden
  • strategiskt kunskapsutbyte
  • att främja interkommunala samarbeten

Kontakt arbetsgrupp: Malena Sandgren
Malena Sandgren, Region Blekinge, sammankallande
Maria Agestam, Region Kalmar län
Jessica Linde, Region Kronoberg
Eva Nyhammar, Region Halland
Ante Jankovic, Region Jönköpings län
Gitte Wille, Region Skåne

Kulturutskottet (från 2019)
Emma Gröndahl (L), Region Halland, ordförande
Gustaf Kristensson (S), Region Halland
Kevin Lill (C), Region Blekinge
Elina Gustafson (S), Region Blekinge
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Henrik Yngvesson (M), Region Kalmar län
Ida Eriksson (M), Region Kronoberg
Lovisa Alm (S), Region Kronoberg
Monica Samuelsson (KD), Region Jönköpings län
Kristina Nero (V), Region Jönköpings län
Magnus Lunderquist (KD), Region Skåne
Stefan Pettersson (S), Region Skåne

Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

Debattartikel i Dagens samhälle 2 maj 2019: Kultursamverkansmodell – inte bidragssnurra

Mötesdatum 2020
31/1 Alvesta tillsammans med RUU
29/4 Jönköping
18/9 Kalmar
27/11 Blekinge

Mötesdatum 2019 
28 november i Malmö
20 september i Halmstad
14-15 maj på Tjärö
21 mars i Växjö
6 februari i Eskilstuna (i anslutning till Folk och Kultur)

Mötesanteckningar
Kulturutskottet 20 september 2019
Kulturutskottet 21 mars 2019
Kulturutskottet 12 september 2018