Kultur

I Sydsverige finns det en kraft, en vilja och kunskap att utveckla kulturområdet och genomföra de nationella kulturpolitiska målen.

Det rika och varierande kulturutbudet i Sydsverige bidrar starkt till Sveriges attraktivitet och skapar regional utveckling. Genom att dra nytta av respektive regions styrkor och skapa hållbara strukturer för samverkan främjas en likvärdig tillgång till kultur för invånare och besökare i Sydsverige. Utökad samverkan med den nationella nivån på kulturområdet och över politikområden skapar mer effektivitet i de offentliga resurserna, mer pang för pengarna helt enkelt.

Sydsveriges kulturförvaltningar och kulturorganisationer utvecklar innovativa strukturer och modeller från regionalt till interregionalt där det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans är vägledande.

Målsättning

Vår målsättning är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.

Tre kulturpolitiska prioriteringar

För att nå målen har vi i Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer.

  • Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör- ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Arbetsgrupp Kultur

Kontakt Malena Sandgren, Region Blekinge, sammankallande
Mia Karlsson och Cecilia Alm, Region Kalmar län
Emelie Johansson, Region Kronoberg
Eva Nyhammar, Region Halland
Ante Jankovic, Region Jönköpings län
Gitte Wille, Region Skåne

Kulturutskottet

Lovisa Aldrin (L), Region Halland, ordförande
Gustaf Kristensson (S), Region Halland
Kevin Lill (C), Region Blekinge
Elina Gustafson (S), Region Blekinge
Karin Helmersson (C), Region Kalmar län
Henrik Yngvesson (M), Region Kalmar län
Pernilla Sjöberg (M), Region Kronoberg
RosMarie Jönsson Neckö (S), Region Kronoberg
Monica Samuelsson (KD), Region Jönköpings län
Kristina Nero (V), Region Jönköpings län
Magnus Lunderquist (KD), Region Skåne
Stefan Pettersson (S), Region Skåne

Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

Debattartikel i Dagens samhälle 2 maj 2019: Kultursamverkansmodell – inte bidragssnurra

Mötesdatum 2021

Kulturutskottet har möte
21 januari
23 april
16 september
26 november

Arbetsgruppen har möte
10 februari klockan 12-15
8 april klockan 13-16
X juni – heldag
samt digitala avstämningar varannan vecka med anledning av covid-19.