Kollektivtrafik

Öresundståg. News Øresund – Johan Wessman
© News Øresund

Uppdrag: det gemensamma arbetet inom arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik har fokus på det gränsöverskridande resandet som framförallt handlar om
– gemensamma biljett- och betallösningar
– framtidens Öresundståg och systemsamverkan
– positionspapper för kollektivtrafiken

Kontakt arbetsgrupp: Thomas T Nilsson
Thomas T Nilsson, Region Kronoberg, sammankallande
Sören Bergerland, Region Blekinge
Karl-Johan Bodell, Landstinget i Kalmar län
Andreas Almqvist, Region Halland
Carl-Johan Sjöberg, Region Jönköpings län
Linus Eriksson, Region Skåne

Kollektivtrafikutskottet
Ulf Nilsson (S), Regionförbundet i Kalmar län, ordförande
Kent Ingvarsson (M), Regionförbundet i Kalmar län
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Carl-Göran Svensson (M), Region Blekinge
Peter Freij (S), Region Kronoberg
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg
Dag Hultefors (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Rune Backlund (C), Region Jönköpings län
Jeanette Söderström (S), Region Jönköpings län
Stefan Svalö (S), Region Skåne
Christina Glad (L), Region Skåne
Lars Holmin (M), Västra Götalandsregionen, adjungerad
Alex Bergström (S), Västra Götalandsregionen, adjungerad