Infrastruktur och kollektivtrafik

Ett gemensamt utskott finns för infrastrukturplanering och kollektivtrafik där frågorna ses utifrån ett samlat perspektiv. Uppdragen handlar om

  • samarbete kring upprättande av regionala transportinfrastrukturplaner
  • medverka i det nationella arbetet med infrastrukturplanering, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med regionala och kommunala utvecklingsinsatser
  • ta fram, samordna och kommunicera långsiktiga strategiska överväganden för kollektivtrafiken
  • säkerställande av nya biljett och betallösningar i kollektivtrafiken

Mötestider 2021

21 januari klockan 13-16
26 februari klockan 8-12
16 april klockan 8-12
3 september klockan 8.30-15.30
19 november klockan 9.30-15.30

Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik

Sven Sunesson (C), Region Kronoberg, ordförande
Peter Freij (S), Region Kronoberg
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Peter Christensen (L), Region Blekinge
Andreas Saleskog (S), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Gösta Bergenheim (M), Region Halland
Patrik T Nilsson (S), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Eva Nilsson (M), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar
Peter Wretlund (S), Region Kalmar
Anders Andersson (KD), Region Kalmar
Anna Jähnke (M), Region Skåne, vice ordförande
Yvonne Augustin (S), Region Skåne
Carina Zachau (M), Region Skåne
Andreas Schönström (S), Region Skåne

Sammankallande arbetsgrupp:
Ulrika Geeraedts / Håkan Samuelsson,  Region Skåne
Kontaktperson arbetsgrupp kollektivtrafik:
Carl-Johan Sjöberg,  Region Jönköpings län
Kontaktperson arbetsgrupp infrastrukturplanering:
Martin Risberg,  Region Skåne

Dokument