Infrastruktur och kollektivtrafik

Uppdrag: Från 2019 finns ett gemensamt utskott för infrastrukturplanering och kollektivtrafik där frågorna ses utifrån ett samlat perspektiv. Huvuduppdragen handlar om

  • samarbete kring upprättande av regionala transportinfrastrukturplaner
  • medverka i det nationella arbetet med infrastrukturplanering, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med regionala och kommunala utvecklingsinsatser
  • ta fram, samordna och kommunicera långsiktiga strategiska överväganden för kollektivtrafiken
  • säkerställande av nya biljett och betallösningar i kollektivtrafiken

Mötestider 2020
22 em – 23 januari heldag
8 maj
28 augusti
5 november

Mötestider 2019
22 november i Hässleholm – anteckningar från mötet
28 augusti i Alvesta – anteckningar från mötet
29 april i Alvesta – anteckningar från mötet

Utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik (från 2019)
Sven Sunesson (C), Region Kronoberg, ordförande
Peter Freij (S), Region Kronoberg
Johan Sandberg (M), Region Blekinge
Magnus Johansson (S), Region Blekinge
Peter Christensen (L), Region Blekinge
Andreas Saleskog (S), Region Blekinge
Mikaela Waltersson (M), Region Halland
Per Stané Persson (S), Region Halland
Gösta Bergenheim (M), Region Halland
Patrik T Nilsson (S), Region Halland
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Eva Nilsson (M), Region Jönköpings län
Karin Helmersson (C), Region Kalmar
Peter Wretlund (S), Region Kalmar
Anders Andersson (KD), Region Kalmar
Anna Jähnke (M), Region Skåne, vice ordförande
Yvonne Augustin (S), Region Skåne
Carina Zachau (M), Region Skåne
Andreas Schönström (S), Region Skåne

Sammankallande arbetsgrupp: Ulrika Geeraedts / Håkan Samuelsson,  Region Skåne
Kontaktperson arbetsgrupp kollektivtrafik: Carl-Johan Sjöberg,  Region Jönköpings län
Kontaktperson arbetsgrupp infrastrukturplanering: Martin Risberg,  Region Skåne

Dokument:
Systemanalys för Sydsverige 2020
Godstransporter – sydsvenskt kunskapsunderlag
Positionspapper kollektivtrafik
Positionspapper Sydsveriges infrastruktur
Sydsvenska prioriteringar
Systemanalys 2016