Hälso- och sjukvård

Folktandvården i Kalmar län

Folktandvården i Kalmar län

Arbetsgruppens och utskottets arbete är pausat sedan februari 2017 då man haft svårt att finna formerna för samarbetet.

Uppdrag: samarbete kring och utveckling av det förebyggande folkhälsoarbetet i Sydsverige genom att göra en gemensam folkhälsostrategi.

Kontakt arbetsgrupp: Karl Landergren
Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län, sammankallande
Gunilla Skoog, Landstinget Blekinge
Annika Magnerot, Region Kronoberg
Staffan Carlsson, Region Halland
Mats Bojestig, Region Jönköpings län
Rita Jedlert, Region Skåne

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Maria Frisk (KD), Region Jönköpings län, ordförande
Marcus Eskdahl (S), Region Jönköpings län
Christel Friskopp (S), Landstinget Blekinge
Alexander Wendt (M), Landstinget Blekinge
Linda Fleetwood (V), Landstinget i Kalmar län
Malin Sjölander (M), Landstinget i Kalmar län
Charlotta Svanberg (S), Region Kronoberg
Roland Gustbée (M), Region Kronoberg
Ulrika Jörgensen (M), Region Halland
Margit Bik (S), Region Halland
Anna-Lena Hogerud (S), Region Skåne
Gilbert Tribo (L), Region Skåne
(2018)

2016
Anteckningar 160331
Anteckningar 160920 (bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3)