Samarbetsområden

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena

Gemensamt mellan utskotten för regional utveckling och kultur görs en filmutredning.
Möte ägde rum 14 november 2019 – se anteckningar
En arbetskonferens planeras den 30 januari – se inbjudan