Samarbetsområden

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena

  • Infrastruktur och kollektivtrafik
  •  kultur
  • regional utveckling

En filmutredning pågår och är ett samarbete mellan utskotten för regional utveckling och kultur.