Sydsverige är helt överens – många synpunkter inför transportinfrastrukturplanering

På regeringens uppdrag har Trafikverket lämnat in ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Regionsamverkan Sydsverige är mån om framtiden och lyfter flera viktiga synpunkter i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet. -Från Sydsverige vill vi vara tydliga och staka ut det som Läs mer…

Nytt positionspapper för infrastruktur

En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Regionsamverkan Sydsverige har antagit ett nytt positionspapper för infrastruktur. -Positionspappret visar vår samsyn i hur transportsystemet och infrastrukturen behöver utvecklas för att gynna Sydsverige och Sverige i framtiden. Vi utgår från Läs mer…

Skrivelse till Trafikverket från Regionsamverkan Sydsverige

Arbetet med den långsiktiga infrastrukturplaneringen är i gång och Regionsamverkan Sydsverige har delgett Trafikverket synpunkter och underlag. I en tjänstemannaskrivelse till Trafikverket lyfter Regionsamverkan Sydsverige bland annat behovet av att Öka ramarna till länsplanerna Höj gränsen för namngivna investeringar i Läs mer…

Behåll skattebefrielsen för biodrivmedel

Regionsamverkan Sydsverige har tillskrivit Frans Timmermans¸ EU-kommissionen angående möjligheten för Sverige att undanta fossilfria drivmedel från beskattning. Kollektivtrafik är en förutsättning för att uppnå flera viktiga samhällsmål som regional tillväxt och hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en föregångare i övergången till Läs mer…

Ny systemanalys för Sydsveriges infrastruktur

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige har Ramböll tagit fram en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Systemanalys för Sydsverige 2020 är främst ett underlag för kommande nationell och regional transportinfrastrukturplanering, men även för regionernas trafikförsörjningsprogram och andra delar i regionalt utvecklingsarbete. Systemanalysen Läs mer…