Tydliggör det regionala ansvaret för kompetensförsörjningen

I en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet den 15 november påtalar Regionsamverkan Sydsverige behovet av att • Ge de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ett ökat, tydligt mandat och ekonomiska förutsättningar att driva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta ligger i samklang med Läs mer…