Tydliggör det regionala ansvaret för kompetensförsörjningen

I en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet den 15 november påtalar Regionsamverkan Sydsverige behovet av att • Ge de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna ett ökat, tydligt mandat och ekonomiska förutsättningar att driva det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta ligger i samklang med Läs mer…

Regionsamverkan Sydsverige har antagit positionspapper om kompetensförsörjning

Ansvaret för kompetensförsörjning är i dag fördelat på ett stort antal aktörer; kommuner, statliga myndigheter, aktörer inom utbildningssystemet, ideella organisationer, arbetsmarknadens parter samt privata och offentliga arbetsgivare. Alla dessa måste samverka för att utbudet av utbildningar och annat stöd ska Läs mer…

Regionsamverkan Sydsveriges remissvar på ”Myndighetsgemensam indelning- samverkan på regional nivå”

I slutet av mars 2018 skickade regeringskansliet indelningskommitténs slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning-samverkan på regional nivå” på remiss. I den föreslogs bland annat att tio av statens myndigheter bör samlas i de sex sjukvårdsregionerna för att ge bättre likabehandling och enhetlighet till Läs mer…