Innovativa och effektiva infrastrukturåtgärder

För att uppnå de mål som satts för utvecklingen av resandet och trafikeringen med regiontåg krävs omfattande infrastrukturåtgärder inom järnvägssystemet. Till exempel finns inte dubbelspårsutbyggnader, mötesstationer och hastighetshöjningar med i den nu fastställda nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. För att Läs mer…

Framtidens infrastruktur i Sydsverige – sammandrag från sydsvenska toppmötet 2022-02-11

Toppmötet omfattade tre olika områden med utgångspunkter i infrastruktur, bredband och digitalisering samt elförsörjning. Trafikverkets planförslag i ett sydsvenskt perspektivLennart Andersson, regional direktör från Trafikverket redogjorde för Trafikverkets planförslag för 2022-2033 som tar utgångspunkter i bland annat att: Den nuvarande Läs mer…

Sydsvenska toppmötet – presentationer

Nedan följer presentationerna av föredragshållarna 220211 Trafikverkets planförslag i ett Sydsvensk perspektiv – Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket, (pdf 3,8 MB) Sydsveriges synpunkter på förslaget till nationell plan 2022-2033 – Sven Sunesson, ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik, (pdf Läs mer…