Organisation

Organisationschema över Regionsamverkan Sydsverige

Styrelsen

Region Blekinge

Lennarth Förberg (M), ordförande regionstyrelsen
Christina Mattisson (S)

Region Halland

Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen
Per Stané Persson (S)

Region Jönköpings Län

Maria Frisk (KD), ordförande regionstyrelsen
Malin Wengholm (M)

Region Kalmar Län

Angelica Katsanidou (S), ordförande regionstyrelsen
Malin Sjölander (M)

Region Kronoberg

Mikael Johansson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrietta Serrate (S)

Region Skåne

Carl Johan Sonesson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

Ersättare Styrelsen

Region Blekinge

Lars Karlsson (C)
Magnus Johansson (S)

Region Halland

Helene Andersson (C)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Region Jönköpings Län

Marcus Eskdahl (S)
Dan Sylvebo (M)

Region Kalmar Län

Christer Jonsson (C)
Jimmy Loord (KD)

Region Kronoberg

Sven Sunesson (C)
Robert Olesen (S)

Region Skåne

Anna Jähnke (M)
Yvonne Augustin (S)

Ledningsgruppen

Blekinge

Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Cederström, utvecklingsdirektör

Kalmar

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör 

Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör
Christel Gustavsson, utvecklingsdirektör

Halland

Jörgen Preuss, regiondirektör
Ulrika Bertilsson, avdelningschef analys och samordning

Jönköping

Jane Ydman, regiondirektör
Ulf Fransson, tf till 2020-06-30 / Kristina Athlei, utvecklingsdirektör

Skåne

Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare och sekreterare i ledningsgruppen