Organisation

Styrelsen

Region Blekinge
Lennarth Förberg (M), ordförande regionstyrelsen
Christina Mattisson (S)
Region Halland
Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen
Per Stané Persson (S)
Region Jönköpings Län
Maria Frisk (KD), ordförande regionstyrelsen
Malin Wengholm (M)
Region Kalmar Län
Angelica Katsanidou (S), ordförande regionstyrelsen
Malin Sjölander (M)
Region Kronoberg
Mikael Johansson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrietta Serrate (S)
Region Skåne
Carl Johan Sonesson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

Ersättare Styrelsen

Region Blekinge
Lars Karlsson (C)
Magnus Johansson (S)
Region Halland
Helene Andersson (C)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Region Jönköpings Län
Marcus Eskdahl (S)
Dan Sylvebo (M)
Region Kalmar Län
Christer Jonsson (C)
Jimmy Loord (KD)
Region Kronoberg
Sven Sunesson (C)
Robert Olesen (S)
Region Skåne
Anna Jähnke (M)
Yvonne Augustin (S)

Ledningsgruppen

Blekinge
Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Cederström, utvecklingsdirektör
Kalmar
Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör 
Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör
Christel Gustavsson, utvecklingsdirektör
Halland
Jörgen Preuss, regiondirektör
Ulrika Bertilsson, avdelningschef analys och samordning
Jönköping
Jane Ydman, regiondirektör
Ulf Fransson, tf till 2020-06-30 / Kristina Athlei, utvecklingsdirektör
Skåne
Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren, samordnare och sekreterare i ledningsgruppen