Styrelsemöten

2022

Kommande styrelsemöten:
fredagen den 11 februari klockan 14-15 i Kristianstad (efter toppmötet)
torsdagen den 24 mars klockan 10-12 via Teams
torsdagen den 5 maj klockan 12 till fredagen den 6 maj klockan 13 i Kosta
torsdagen den 6 oktober klockan 10-12 via Teams

2021

Kommande styrelsemöten:
2 december via Teams

Genomförda styrelsemöten:
7 oktober klockan 10-12 via Teams
anteckningar
handlingsplan och budget 2022, preliminär, beslutad av styrelsen 7 oktober

24 september klockan 14-14.30 via Teams (möte inför politikerforum) – anteckningar
21 maj klockan 9-12 via Teams – anteckningar
Handlingsplan kollektivtrafik beslutad 2021-05-21
Sydsvenska infrastrukturprioriteringar 2021 / Sydsvenska infrastrukturprioriteringar 2021 (enkelsidor) 
Lägesrapport regional utveckling
Bredband – toppmöte och politikerforum
Rapport från Bryssel
11 mars klockan 10-12 i Kristianstad och via Teams – anteckningar
15 februari klockan 13-13.30 via Teams (möte inför politikerforum) – anteckningar

2020

2020-12-03 Styrelsemöte via Teams – anteckningar 
Handlingsplan och budget 2021 med utblickar för 2022 och 2023
Positionspapper för infrastruktur, 2020 (PDF 5030 kB)

2020-10-08
Styrelsemöte i Kristianstad och via Teams – anteckningar
Presentationer som visades

2020-05-15
Styrelsemöte via Skype, anteckningar

2020-02-27
Styrelsemöte i Kristianstad – anteckningar
Presentationer som visades:

2019

2019-12-05
Styrelsemöte i Kristianstad – anteckningar

2019-09-26
Styrelsemöte Kristianstad, anteckningar
Presentationer som visades vid mötet den 26 september:
Gemensamt Brysselkontor (Carin Peters)
Handlingsplan och budget 2020 (Thorbjörn Lindhqvist o Gunne Arnesson Lövgren)

2019-05-17
anteckningar extrainsatt styrelsemöte den 17 maj (via telefon)

2019-05-09-10
anteckningar styrelsemöte 9 – 10 maj  på Hooks herrgård

Presentationer som visades vid mötet 2019-05-09–10

2019-02-28 
anteckningar styrelsemöte

2018

2018-10-19 anteckningar styrelsemöte
Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019
Handlingsplan 2019 Regionsamverkan Sydsverige

2018-09-27 anteckningar styrelsemöte 
bilaga 1 Sydtaxan
bilaga 2 Positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning / layoutad version
bilaga 3 Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019
bilaga 4 Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021
Bilder som visades vid mötet 2018-09-27
positionspapper för kollektivtrafik (Patrik Lindblom)
Sydtaxan (Camilla Bunke och Patrik Engfors)
positionspapper arbetsmarknad och kompetensförsörjning (Ulrika Geeraedts)

2018-08-20 anteckningar styrelsemöte
inskickat gemensamt remissvar på Indelningskommitténs slutbetänkande
2018-05-17-18 anteckningar styrelsemöte inklusive överenskommelse med Arbetsförmedlingen
2018-03-22 anteckningar styrelsemöte
2018-01-31 anteckningar styrelsemöte

2017

2017-11-23 anteckningar, styrelsen
2017-11-23 slutligt positionspapper kultur
2017-09-20–21 anteckningar, styrelsen
Presentationer: Indelningskommitténs tilläggsdirektiv (Barbro Johansson och Kent Holmberg)lägesrapport regional utveckling, bredbandkultur, kollektivtrafik, infrastruktur, kommunikationsplanhandlingsplan 2018, 
2017-05-18 anteckningar, styrelsen
2017-02-16 anteckningar, styrelsen

2016 och 2015

2016-11-24 anteckningar, styrelsen
2016-10-07 anteckningar, styrelsen
2016-08-25 anteckningar, styrelsen
2016-05-25 anteckningar, styrelsen 
2016-02-18 anteckningar, styrelsen 
2015-12-03 anteckningar med bilagor, styrelsens arbetsutskott

Årsmötesprotokoll 2016 med verksamhetsberättelse 2015