Styrelsemöten

2023

  • torsdagen den 16 mars klockan 10-12 via Teams
  • torsdagen den 4 maj klockan 12 till fredagen den 5 maj klockan 13 på Varbergs Kusthotell i Halland (även ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupper bjuds in)
  • torsdagen den 14 september klockan 10-12 via Teams
  • torsdagen den 9 november klockan 10-12 via Teams