Stadgar, handlingsplan och årsberättelse

Kontakta Regionsamverkan Sydsveriges kansli om du söker äldre handlingar.

Handlingsplan och budget

Handlingsplan och budget 2023
Handlingsplan och budget 2022
Handlingsplan och budget 2021

Årsberättelse

Årsmötesprotokoll

Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige

Stadgar Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019, beslutade 27 september och 19 oktober 2019