Stadgar, handlingsplan och årsberättelse

Kontakta Regionsamverkan Sydsveriges kansli om du söker äldre handlingar.

Handlingsplan 2021

Handlingsplan och budget 2021, (PDF 1781 kB)

Årsberättelse

Årsmötesprotokoll

Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige

Stadgar Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019, beslutade 27 september och 19 oktober 2019, (PDF 163 kB)