Stadgar, handlingsplan och årsberättelse

Kontakta Regionsamverkan Sydsveriges kansli om du söker äldre handlingar.

Handlingsplan och budget

Verksamhetsplan och budget för 2024 med utblickar för 2025 och 2026
Handlingsplan och budget 2023
Handlingsplan och budget 2022
Handlingsplan och budget 2021

Årsberättelse

Årsmötesprotokoll

Stadgar för Regionsamverkan Sydsverige

Stadgar Regionsamverkan Sydsverige från 1 januari 2019, beslutade 27 september och 19 oktober 2019