Positionspapper

I arbetet för den framtida utvecklingen har Regionsamverkan Sydsverige har enats kring utgångspunkter inom prioriterade områden. Detta kallar vi positionspapper. Utifrån dessa arbetar Regionsamverkan Sydsverige med att tydliggöra prioriteringar som leder till förverkligande inom de olika områdena. Under fliken samarbetsområden kan du läsa mer om vårt arbete.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Infrastruktur

Tidigare:

Kollektivtrafik

Kultur