Mötesdagar

Här hittar du satta mötesdagar för Regionsamverkan Sydsverige.
Vi reserverar oss för att ändringar kan ske. Kontakta sammankallande för mer information, se Regionsamverkan Sydsveriges organisation.

Styrelsemöten 2023

16 mars kl 10-12 i Kristianstad
4 maj klockan 12 till 5 maj klockan 13 på Varbergs kusthotell i Halland*
14 september kl 10-12 via Teams
9 november kl 10-12 via Teams

* ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 4-5 maj

Ledningsgruppsmöten 2023

9 februari kl 13.30-14.30 via Teams *
13 april kl 13.30-14.30 via Teams
24 augusti kl 13.30-14.30 via Teams *
26 oktober kl 13.30-14.30 via Teams

* sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 9/2 samt den 24/8.

Infrastrukturutskottet

2023
XX xxx kl X-X
XX xxx kl X-X

Kollektivtrafikutskottet

2023
XX xxx kl X-X
XX xxx kl X-X

Utskottet för regional utveckling

2023
27 januari kl 9.30-12 (Teams)
28 april kl 9.30-13.30 (fysiskt inkl lunch)
11 augusti kl 9.30-12 (Teams)
13 oktober kl 9.30-13.30 (fysiskt inkl lunch)

Arbetsgruppen för regional utveckling

2023
XX xxx kl X-X
XX xxx kl X-X

Kulturutskottet

2023
9 februari i Eskilstuna på Folk och Kultur
XX xxxx digitalt förmöte nationell dialog
24 maj digitalt
10 oktober fm digitalt
30 november i Kalmar

Arbetsgrupp Kultur

2023
16 januari em digitalt
23 mars
20 april Växjö
8-9 juni Tylösand
21 september digitalt
10-11 oktober Växjö
13 december fm digitalt