Mötesdagar

Här hittar du satta mötesdagar för Regionsamverkan Sydsverige 2022.
Vi reserverar oss för att ändringar kan ske. Kontakta sammankallande för mer information, se Regionsamverkan Sydsveriges organisation.

Sydsvenskt toppmöte

Sydsvenskt toppmöte på tema infrastruktur planeras till fredagen den 11 februari klockan 9.30-13 i Kristianstad. Samtliga sydsvenska regioners styrelseledamöter och ersättare bjuds in samt alla involverade i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse, ledningsgrupp, utskott, arbetsgrupper och beredningsgrupper.

Styrelsemöten 2022

11 februari kl 14-15 i Kristianstad
24 mars kl 10-12 via Teams / i Kristianstad
5 maj klockan 12 till 6 maj klockan 13 i Kosta*
6 oktober kl 10-12 via Teams / i Kristianstad
8 december kl 10-12 via Teams / i Kristianstad

* ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 5-6 maj

Ledningsgruppsmöten 2022

3 februari kl 13.30-14.30 via Teams *
7 april kl 13.30-14.30 via Teams
1 september kl 13.30-14.30 via Teams *
10 november kl 13.30-14.30 via Teams

* sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 3/2 samt den 1/9.

Utskott för Infrastruktur och kollektivtrafik

2022
28 januari kl 9-12 (om fysiskt 10-15)
29 april kl 9-12
23 september kl 9-12
25 november kl 9 -12

Utskottet för regional utveckling

2022
25 februari kl 13-16 (Zoom)
12 april kl 10-12 (Teams)
20 juni kl 13-16 (Teams)
7 oktober kl 13-15 (Teams)

Arbetsgruppen för regional utveckling

2022
25 mars kl 10-12
12 april kl 9-10
15 juni kl 13-15 (Teams)
22 september kl 10-12 (Teams)

Kulturutskottet

2022
10 februari i Eskilstuna på Folk och Kultur
14 mars digitalt förmöte nationell dialog
3 juni digitalt
30 september i Malmö
25 november digitalt

Arbetsgrupp Kultur

2022
13 februari
13 april
21-22 juni i Skåne
7 september
13-14 oktober
9 november