Mötesdagar

Här hittar du satta mötesdagar för Regionsamverkan Sydsverige 2021.
Vi reserverar oss för att ändringar kan ske. Kontakta sammankallande för mer information, se Regionsamverkan Sydsveriges organisation.

Sydsvenskt toppmöte

Sydsvenskt toppmöte på tema infrastruktur planeras till torsdagen den 7 oktober 2021 klockan 9.30-13 i Kristianstad. Samtliga sydsvenska regioners styrelseledamöter och ersättare bjuds in samt alla involverade i Regionsamverkan Sydsveriges styrelse, ledningsgrupp, utskott, arbetsgrupper och beredningsgrupper.

Styrelsen

15 februari kl 13-13.30 via Teams*
11 mars kl 10-12 via Teams och i Kristianstad
21/5 kl 8.30-12 via Teams
24 september kl 14-14.30 via Teams*
7 oktober kl 10-12 via Teams**
2 december kl 10-12 via Teams och i Xxx

* möte inför politikerforum
** ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till styrelsens möte den 7/10

Handlingar finns på sidan Styrelsemöten.

Ledningsgruppen

28 januari kl 13.30-14.30 via Teams *
15 april kl 13.30-14.30 via Teams
19 augusti kl 13.30-14.30 via Teams
16 september kl 13.30-14.30 via Teams *
11 november kl 13.30-14.30 via Teams

* sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möte den 28/1 samt den 16/9.

Handlingar finns på sidan Ledningsgruppsmöten.

Utskott för Infrastruktur och kollektivtrafik

21 januari kl 13-16
26 februari kl 8-12
16 april kl 8-12
3 september kl 8.30-15.30
19 november kl 9.30-15.30

Utskottet för regional utveckling

1 februari kl 10-12

24 februari extra möte kl 8-9
30 april kl 10-12
17 september kl 13-15
10 november kl 10-12

Arbetsgruppen för regional utveckling

15 januari kl 13-14.30
6 april kl 13-14.30
31 augusti kl 13-14.30
29 oktober kl 13-14.30

Kulturutskottet

21 januari
23 april
16 september
26 november

Arbetsgrupp Kultur

10 februari kl 12-15
8 april kl 13-16
heldag i juni
Digitala avstämningar varannan vecka med anledning av covid.19