Ledningsgruppsmöten

2024

  • torsdagen den 8 februari kl 13.30-14.30 via Teams
  • torsdagen den 11 april kl 13.30-14.30 via Teams
  • torsdagen den 29 augusti kl 12-16 i Kristianstad
  • torsdagen den 14 november kl 13.30-14.30 via Teams

    * sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in till ledningsgruppens möten den 8/2 och den 29/8