Ledningsgruppsmöten

2023

  • torsdagen den 9 februari klockan 13.30-14.30 via Teams (även samordnare i arbetsgrupperna bjuds in)
  • torsdagen den 13 april klockan 13.30-14.30 via Teams
  • torsdagen den 24 augusti klockan 13.30-14.30 via Teams
  • torsdagen den 26 oktober klockan 13.30-14.30 via Teams