Kommunikation, grafisk manual och PPT-presentation

En samstämmig kommunikation stärker Regionsamverkan Sydsverige.

Den grafiska profilen underlättar en tydlig kommunikation, oavsett om du är tjänsteman, politiker eller inkopplad kommunikationsbyrå eller annan samarbetspartner.

Kommunikation och grafisk profil

I Kommunikation och grafisk profil finner du anvisningar och information om bland annat om hur vi kommunicerar Regionsamverkan Sydsverige samt teckensnitt, färger och det grafiska manér som används både för tjänstemän och vid produktion hos byrå eller extern samarbetspart.

Kommunikation och grafisk profil (PDF, 3691 kB)

Powerpointpresentation Regionsamverkan Sydsverige

Använd Regionsamverkan Sydsveriges powerpointpresentation som utgångspunkt när du ska presentera något som rör organisationen. I presentationen finns både färdiga slides och tomma sidor.

PP-presentation Regionsamverkan Sydsverige (uppdaterad i februari 2024, med möjlighet att lägga till egna bilder)
PP-presentation Regionsamverkan Sydsverige (uppdaterad oktober 2023, med möjlighet att lägga till egna bilder)
PP-presentation Regionsamverkan Sydsverige (uppdaterad augusti 2022, med möjlighet att lägga till egna bilder)

Worddokument

Regionsamverkan har också worddokument som kan användas till

  1. Extern kommunikation (doc, 369 kB). Till exempel för skrivelse och liknande.
  2. Framsida A4 (doc, 383 kB). Används bland annat till handlingsplan, PM eller årsberättelse.
  3. Stående A4 (doc, 357 kB). Används till exempel som ärenden till möten, rapporter och dylikt.
  4. Liggande A4 (doc, 357 kB). Används till exempel som ärenden till möten, rapporter och dylikt.