Regionsamverkan Sydsverige på Folk och Kultur

Den 6 februari medverkade Regionsamverkan Sydsverige på Folk och Kultur, den nationella samlingsplatsen för kulturpolitik i Sverige och Norden.

Med seminariet ”KKN i Regionsamverkan Sydsverige” delades erfarenheter om hur de kulturella kreativa näringarna kan stimuleras.

-Vi lyfte goda exempel och erfarenheter från vårt arbete i Sydsverige. Vi har arrangerat återkommande utbildningar för våra kommunala kultur- och näringslivschefer för att dessa ska samverka och tillsammans bygga kunskap om de kulturella kreativa näringarna. På seminariet berättade vi om vår senaste utbildning, ger exempel på vilka resultat den har gett i regionalt och kommunalt perspektiv samt sätter in de kulturella kreativa näringarna i ett näringslivspolitiskt perspektiv, säger Görel Abramsson, Kulturstrateg, Region Blekinge.

Folk och kultur bjöd denna gång på ett digert utbud med mer än 125 programpunkter under fyra dagar. Det var stort intresse för Regionsamverkan Sydsveriges programpunkt som också följdes upp av ett mingel.

Emma Gröndahl, ordförande i Kulturutskottet, presenterar Regionsamverkan Sydsverige på Folk och Kultur.