Ny kartläggning av filmutbildningar i Sydsverige

Vilka filmutbildningar finns i Sydsverige? Vilken potential har de för att stärka filmbranschen i regionen, vad krävs för att möta efterfrågan på sikt och hur ser möjligheterna ut för samverkan mellan utbildningarna? 

Dessa frågor utreds i en ny rapport som är framtagen av Hjalmar Palmgren i uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige. Rapporten ger en övergripande bild av filmrelaterade utbildningar i Sydsverige och pekar på möjligheter för att stärka regionen på området. 

Rapporten presenterades på Carl Film Forum i Karlskrona den 19 november 2021. Ett fördjupande webbinarium hålls den 16 december, mer information inom kort. Läs mer
Rapport: Ny kartläggning av filmutbildningar i Sydsverige