Amanda Lind, Vill du göra oss sällskap?

Debattartikel från Regionsamverkan Sydsverige publicerad i Dagens Samhälle den 20 maj 2020:

Kulturområdet är hårt drabbat av pandemin. Kulturpolitiska krisåtgärder mobiliseras runt om i landet för att konsten och kulturen ska fortsätta vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft, även efter pandemin. Regeringen visade tidigt förståelse för den akuta situationen och har lanserat omfattande nationella krispaket, med 500 miljoner till det fria kulturlivet och förslag på 319 miljoner till statliga kulturinstitutioner.

Vi, kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda i Sveriges sex sydligaste regioner, välkomnar de välbehövliga krispaketen. Vi konstaterar samtidigt med förvåning att kultur- och demokratiminister Amanda Lind frångår vår gemensamma kulturpolitiska överenskommelse – kultursamverkansmodellen.

Konst och kultur är viktigare än någonsin

Vi delar den tuffa uppgiften att värna vårt politikområde i en tid som utmanar hela samhället, både ekonomiskt och socialt. Samtidigt ser vi att konsten och kulturen är viktigare än någonsin, för att gestalta och hantera de stora frågorna om att vara människa, sätta det som händer i ett historiskt sammanhang eller helt enkelt ge oss en stunds förströelse. Konsten och kulturen hittar nya vägar världen över och för människor samman i en historiskt utmanande tid.

Konst och kultur i hela landet?

När detaljerna i de nationella krispaketen nu presenterats står det klart att alla de verksamheter som regionerna och staten gemensamt ansvarar för via kultursamverkansmodellen ställs utanför. Vi befarar stora konsekvenser för människors möjligheter att uppleva konst och kultur i hela landet. Mötet med konst och kultur sker i en komplex symbios, genom samverkan mellan offentligt finansierade kulturinstitutioner, det fria kulturlivet och det civila samhällets ideella krafter. Kulturlivets strukturer ser olika ut i landets regioner, vilket är en av kultursamverkansmodellens bärande idéer. I mindre regioner spelar verksamheterna inom kultursamverkanmodellen en avgörande roll, och skapar möjligheter även för det fria kulturlivet. Det råder en obalans i de nationella krispaket som lanserats, där vissa delar av landets kulturella infrastruktur omfattas av flera åtgärder och andra inte av några. Människors möjligheter att möta konst och kultur riskerar att i än högre utsträckning bli en fråga där stad ställs emot land.

Vi tror på en framtid för kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen vilar på två viktiga principer. Ett delat ansvar för att människor ska kunna möta konst och kultur i hela landet. En tilltro till att det är genom samverkan som vi bygger ett starkt och livskraftigt kultur-Sverige. Landets regioner har under många år axlat ett stort ekonomiskt ansvar för att upprätthålla tillgången till professionell konst och kultur. Vi har, även i tuffa tider, kompenserat när de statliga anslagen urholkats. Nu står vi regioner inför ett akut och pressat ekonomiskt läge. Vi är övertygade om att det är kultursamverkansmodellen, inte generella statsbidrag, som är vårt viktigaste gemensamma verktyg för att människor ska kunna möta konst och kultur i hela landet, även efter pandemin.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, vi tror på en framtid för vår gemensamma kultursamverkansmodell. Vi står fullt beredda att värna och utveckla den, i den akuta situationen och inte minst i en kommande återuppbyggnad av landets kulturella infrastruktur. Vi hoppas att du vill göra oss sällskap!

Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
Emma Gröndahl (L), ordförande driftnämnden Kultur och skola, Region Halland
Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordförande driftnämnden Kultur och skola, Region Halland
Magnus Lunderquist (KD), ordförande kulturnämnden, Region Skåne
Stefan Pettersson (S), 2:e vice ordförande, Region Skåne
Kevin Ny (C), ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Blekinge
Karin Helmersson (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande regionfullmäktige, Region Kalmar län
Ida Eriksson (M), ordförande kulturnämnden, Region Kronoberg
Karl Paine (S), 2:e vice ordförande kulturnämnden, Region Kronoberg
Monica Samuelsson (KD), 1:e vice ordförande nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län
Kristina Nero (V), ledamot nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län