Positionspapper: Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

Sveriges sex sydligaste regioner Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar län har beslutat om gemensamma kulturpolitiska insatser – allt för att skapa en effektiv och hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten nu påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till ett större kulturutbud på fler platser i Sydsverige.

Regionerna vill på detta sätt verka som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.

För vidare kontakt:
Emma Gröndahl (L), Region Halland
ordförande, driftnämnd Kultur och skola
‭073-612 63 83‬

Malena Sandgren, Region Blekinge
Kulturchef
‭‭073-402 19 09‬

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *