Kontakt

Sekretariat

mail till sekretariatet: regionsamverkan.sydsverige@skane.se

Chef för sekretariatet: Thorbjörn Lindhqvist
Samordnare: Gunne Arnesson Lövgren
Ekonom: Karin Skillborg
Kommunikatör: Kajsa Larsson-Herner

Styrelsen

Region Blekinge

Alexander Wendt (M), ordförande regionstyrelsen
Christina Mattisson (S)

Region Halland

Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen
Per Stané Persson (S)

Region Jönköpings Län

Maria Frisk (KD), ordförande regionstyrelsen
Malin Wengholm (M)

Region Kalmar Län

Anders Henriksson (S), ordförande landstingsstyrelsen
Malin Sjölander (M)

Region Kronoberg

Mikael Johansson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrietta Serrate (S)

Region Skåne

Carl Johan Sonesson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

Ersättare Styrelsen

Region Blekinge

Johan Sandberg (M)
Magnus Johansson (S)

Region Halland

Helene Andersson (C)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)

Region Jönköpings Län

Marcus Eskdahl (S)
Dan Sylvebo (M)

Region Kalmar Län

Christer Jonsson (C)
Jimmy Loord (KD)

Region Kronoberg

Sven Sunesson (C)
Robert Olesen (S)

Region Skåne

Anna Jähnke (M)
Yvonne Augustin (S)

Ledningsgruppen

Blekinge

Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Cederström, utvecklingsdirektör

Kalmar

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör

Kronoberg

Martin Myrskog, regiondirektör
Christel Gustavsson, utvecklingsdirektör

Halland

Jörgen Preuss, tf regiondirektör, utvecklingsdirektör
Ulrika Bertilsson, administrativ direktör

Jönköping

Jane Ydman, regiondirektör
Ulf Fransson, t f utvecklingsdirektör

Skåne

Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren (samordnare och sekreterare i ledningsgruppen)