Kontakt

Sekretariat

Ta gärna kontakt om du har frågor,
du når sekretariatet via regionsamverkan.sydsverige@skane.se

Chef för sekretariatet Thorbjörn Lindhqvist
Samordnare Gunne Arnesson Lövgren
Sammankallande regional utveckling Anna Olsson
Sammankallande infrastrukturplanering Håkan Samuelsson eller Martin Risberg 
Sammankallande kollektivtrafik Pär Welander 
Sammankallande kultur Malena Sandgren
Ekonom Maria Borg

Postadress:
Regionsamverkan Sydsverige
c/o Region Skåne
S-291 89  KRISTIANSTAD

Organisation

De olika arbets- och beredningsgrupperna listas under respektive utskott ovan.