Kontakt

Sekretariat

mail till sekretariatet: regionsamverkan.sydsverige@skane.se

Chef för sekretariatet: Thorbjörn Lindhqvist
Samordnare: Gunne Arnesson Lövgren
Ekonom: Karin Skillborg
Kommunikatör: Kajsa Larsson-Herner

Region Blekinge
Alexander Wendt (M), ordförande regionstyrelsen
Christina Mattisson (S)
Region Halland
Mikaela Waltersson (M), ordförande regionstyrelsen
Per Stané Persson (S)
Region Jönköpings Län
Maria Frisk (KD), ordförande regionstyrelsen
Malin Wengholm (M)
Region Kalmar Län
Anders Henriksson (S), ordförande landstingsstyrelsen
Malin Sjölander (M)
Region Kronoberg
Mikael Johansson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrietta Serrate (S)
Region Skåne
Carl Johan Sonesson (M), ordförande regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

Ersättare Styrelsen

Region Blekinge
Lars Karlsson (C)
Magnus Johansson (S)
Region Halland
Helene Andersson (C)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Region Jönköpings Län
Marcus Eskdahl (S)
Dan Sylvebo (M)
Region Kalmar Län
Christer Jonsson (C)
Jimmy Loord (KD)
Region Kronoberg
Sven Sunesson (C)
Robert Olesen (S)
Region Skåne
Anna Jähnke (M)
Yvonne Augustin (S)

Ledningsgruppen

Blekinge
Peter Lilja, regiondirektör
Anna-Lena Cederström, utvecklingsdirektör
Kalmar
Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Helena Nilsson, utvecklingsdirektör
Kronoberg
Martin Myrskog, regiondirektör
Christel Gustavsson, utvecklingsdirektör
Halland
Jörgen Preuss, tf regiondirektör, utvecklingsdirektör
Ulrika Bertilsson, administrativ direktör
Jönköping
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, utvecklingsdirektör
Ulf Fransson, projektledare

Skåne
Alf Jönsson, regiondirektör
Thorjörn Lindhqvist, kanslidirektör (ordförande i ledningsgruppen)
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Gunne Arnesson Lövgren (samordnare och sekreterare i ledningsgruppen)