Regionsamverkan Sydsverige har antagit positionspapper om kompetensförsörjning

Ansvaret för kompetensförsörjning är i dag fördelat på ett stort antal aktörer; kommuner, statliga myndigheter, aktörer inom utbildningssystemet, ideella organisationer, arbetsmarknadens parter samt privata och offentliga arbetsgivare. Alla dessa måste samverka för att utbudet av utbildningar och annat stöd ska kunna anpassas efter arbetslivets behov samt medborgarnas vilja och förmåga.

Positionspapperet pekar på fyra prioriteringar som krävs på nationell nivå: Stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering, en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering, ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad samt en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal.

– Vi menar att det behövs ett stärkt regionalt ansvar inom området kompetensförsörjning, säger Henrik Fritzon. I detta positionspapper har vi enats om områden där antingen vi som regioner skulle kunna ta ett ökat ansvar eller där vi ser att andra organisationer behöver förändras för att den långsiktiga kompetensförsörjningen ska fungera bättre.

Bland annat anser Regionsamverkan Sydsverige att regionerna behöver få ett större inflytande över dimensioneringen av yrkeshögskoleutbildning, högskoleutbildning, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Dessutom bör det avsättas medel för regionala insatser på Arbetsförmedlingen, utifrån regionala analyser framtagna gemensamt av regionerna och Arbetsförmedlingen.

– En god långsiktig kompetensförsörjning för arbetslivet i Sydsverige är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utföra det uppdrag som invånarna förväntar sig, säger Henrik Fritzon.

Positionspapper Kompetensförsörjning.