Sydsvenska prioriteringar 2021

Genom vårt beslutade positionspapper för infrastruktur 2020 ”En väl utvecklad Sydsvensk infrastruktur gynnar hela Sverige” har vi enats om gemensamma utgångs­punkter för den framtida utvecklingen av infrastruk­turen Sydsverige.

Utifrån dessa lägger vi nu fram våra gemensamma sydsvenska prioriteringar som är de åtgärder och investeringar som vi anser behöver ingå i den kommande nationella planen för trans­portinfrastrukturen, vilken regeringen förväntas besluta om våren 2022. Utöver dessa prioriteringar så har regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige ytterligare projekt som är av mer specifikt regionalt intresse, dessa kommer att föras fram av respektive region i andra sammanhang.

Läs mer
Sydsvenska prioriteringar 2021 – De viktigaste satsningarna av gemensam betydelse för Sydsverige (PDF, 3 MB)

Sydsvenska prioriteringar 2021 antogs av Regionsamverkan Sydsveriges styrelse den 21 maj 2021.