Nytt positionspapper för infrastruktur

En genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Regionsamverkan Sydsverige har antagit ett nytt positionspapper för infrastruktur.

-Positionspappret visar vår samsyn i hur transportsystemet och infrastrukturen behöver utvecklas för att gynna Sydsverige och Sverige i framtiden. Vi utgår från de tre positionerna i vår planering och föreslår att de tas som utgångspunkt i statens planering av infrastrukturen, säger Sven Sunesson(C), Region Kronoberg som är ordförande i utskottet för infrastruktur och kollektivtrafik.

För den framtida utvecklingen av infrastrukturen är Regionsamverkan Sydsverige eniga om positionerna:

  • Nationell och internationell tillgänglighet
  • Sammanknutet Sydsverige
  • Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter

Tillgänglighet till arbete, bostad, utbildning, kultur och service genom smidiga kommunikationer är viktigt i människors vardag. Transportsystemets funktion och utveckling, både för personresor och godstransporter är även avgörande faktorer för att kunna knyta samman Sydsverige och stärka företagens konkurrenskraft. Det strategiska läget och kopplingarna mot kontinentala Europa gör att ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt och utveckling.

Läs mer i
Positionspapper för infrastruktur – En väl utvecklad Sydsvensk infrastruktur gynnar hela Sverige, 2020 (PDF, 5030 kB)

Detta Positionspapper för infrastruktur antogs den 3 december 2020. Ett tidigare positionspapper togs fram 2016 av Regionsamverkan Sydsverige.