Ny systemanalys för Sydsveriges infrastruktur

På uppdrag av Regionsamverkan Sydsverige har Ramböll tagit fram en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Systemanalys för Sydsverige 2020 är främst ett underlag för kommande nationell och regional transportinfrastrukturplanering, men även för regionernas trafikförsörjningsprogram och andra delar i regionalt utvecklingsarbete.

Systemanalysen är ett samlat underlag kring planeringsförutsättningar, utmaningar, tänkbara mål och insatser i det sydsvenska transportsystemet. En viktig utgångspunkt har varit att utgå från ett större geografiskt sammanhang än de ingående regionerna var för sig, det vill säga Sydsverige.

Systemanalys för Sydsverige 2020 är en uppdatering och utveckling av den systemanalys som togs fram 2015. Med systemanalysen och annat framtaget underlag kommer regionerna gemensamt att uppdatera Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för infrastruktur och transport samt därefter Sydsvenska prioriteringar. Detta arbete påbörjas hösten 2020.

Systemanalys för Sydsverige 2020 (PDF, 13159 kB)

Se presentationen av systemanalysen

Via teamslänken nedan finns möjlighet att få ta del av en längre presentation av Systemanalys för Sydsverige 2020. Detta är en inspelning från ett seminarium den 20 augusti då systemanalysen presenterades för tjänstepersoner från Trafikverket samt de sydsvenska regionerna och kollektivtrafikmyndigheterna.

Medverkar gör Lars Brünner och Thomas Ney från Ramböll tillsammans med Martin Risberg, Region Skåne som är kontaktperson för Regionsamverkan Sydsveriges arbetsgrupp för infrastrukturplanering.

Seminarium 200820, Systemanalys Sydsverige (webbseminarium, Teams, längd 2:03:46)